چهارشنبه 1 اسفند ماه 1397


عضویت در کانال تلگرامعضویت در صفحه اینستاگرام

اولین آپدیت سال 2018 برای دستگاه های ضبط turbo hd هایک ویژن منتشر شد

 
اولین آپدیت سال 2018 برای دستگاه های ضبط turbo hd هایک ویژن منتشر شد
اولین آپدیت در سال 2018 برای تمامی دستگاه های turbo hd هایک ویژن منتشر شد.

این آپدیت شامل رفع اشکالات نرم افزاری کوچک و ارتقای بخش جستجوی فیلم میشود.

73_81_9000HUHI-Fx/N :


DS-7304HUHI-F4/N、DS-7308HUHI-F4/N、DS-7316HUHI-F4/N

DS-8104HUHI-F8/N、DS-8108HUHI-F8/N、DS-8116HUHI-F8/N

DS-9004HUHI-F8/N、DS-9008HUHI-F8/N、DS-9016HUHI-F8/N

DS-9008HUHI-F16/N、DS-9016HUHI-F16/N

7172738100HQHI-FN_727600HUHI-FN:


DS-7104HQHI-F1/N、DS-7108HQHI-F1/N、DS-7116HQHI-F1/N

DS-7204HQHI-F1/N、DS-7208HQHI-F1/N、DS-7208HQHI-F2/N

DS-7216HQHI-F1/N、DS-7216HQHI-F2/N

DS-7304HQHI-F4/N、DS-7308HQHI-F4/N、DS-7316HQHI-F4/N

DS-8104HQHI-F8/N、DS-8108HQHI-F8/N、DS-8116HQHI-F8/N

DS-7204HUHI-F1/N、DS-7208HUHI-F1/N

DS-7204HUHI-F2/N、DS-7208HUHI-F2/N、DS-7216HUHI-F2/N

DS-7604HUHI-F1/N、DS-7608HUHI-F2/N、DS-7216HUHI-F2/N

71_7216HGHI-Fx(/N:


DS-7116HGHI-F1/N、DS-72016HGHI-F1/N、DS-7116GHI-F1、DS-7216HGHI-F1、DS-7216HGHI-F2

71_7208HGHI-Fx(/N):


DS-7108HGHI-F1/N、DS-7208HGHI-F1/N、DS-7108HGHI-F1、DS-7208HGHI-F1

DS-7208HGHI-F2

71_7204HGHI-Fx(/N):


DS-7104HGHI-F1/N、DS-7204HGHI-F1/N、DS-7104HGHI-F1、DS-7204HGHI-F1

دانلود فریم ور جدید:


توجه داشته باشید آپدیت فریم ور باید توسط نمایندگی مجاز یا شخص کارشناس انجام شود.

برای دانلود به این لینک مراجعه کنید.
تاريخ تنظيم: دوشنبه 23 بهمن ماه 1396
popuparchitect.com