یکشنبه 27 مرداد ماه 1398

جلسه سوم کارگاه آموزشی دوربین مداربسته هایک ویژن در کرج برگزار میشود

 
جلسه سوم کارگاه آموزشی دوربین مداربسته هایک ویژن در کرج برگزار میشود
جلسه سوم کارگاه آموزشی دوربین مداربسته هایک ویژن در کرج برگزار میشود.

تاریخ 4 بهمن - ساعت 15:30 الی 17

شماره تماس : 02634216001-02634216002 داخلی 1
تاريخ تنظيم: چهارشنبه 3 بهمن ماه 1397
popuparchitect.com