چهارشنبه 31 مرداد ماه 1397

تشخیص اجتماع مردم و تجمع مردم توسط دوربین مداربسته

 


تشخیص اجتماع مردم و تجمع مردم توسط دوربین مداربسته هایک ویژن

کاربرد :

برای تشخیص اجتماع چند نفر در محدوده تایین شده روی تصویر دوربین مداربسته به کار میرود .