یکشنبه 10 اسفند ماه 1399

آموزش تنظیم نقطه اولیه برای اسپیددام هایک ویژن

 

آموزش تنظیم نقطه اولیه برای اسپیددام هایک ویژن


بعد از چرخش دوربین توسط کاربر, این احتمال وجود دارد که دوربین رها شود و تصویری خارج از محدوده حفاظت را ضبط کند. برای رفع این مشکل نقطه اولیه را در دوربین مداربسته تعریف میکنیم. بعد از مدت زمان مشخص عدم فعالیت دوربین به سمت این نقطه چرخش خواهد کرد.


فیلم آموزش تنظیم نقطه اولیه اسپیددام هایک ویژن

آموزش تنظیم نقطه اولیه برای اسپیددام هایک ویژن

popuparchitect.com