دوشنبه 2 مهر ماه 1397


عضویت در کانال تلگرام



عضویت در صفحه اینستاگرام

ساخت حساب کاربری و تنظیم دسترسی در نرم افزار ivms هایک ویژن

 

ساخت حساب کاربری و تنظیم دسترسی در نرم افزار ivms هایک ویژن


موضوع این فیلم آموزشی ساخت حساب کاربری جدید در نرم افزار ivms 4200 و تنظیم سطح دسترسی برای قسمت های مختلف نرم افزار است.

ساخت حساب کاربری و تنظیم دسترسی در نرم افزار ivms هایک ویژن